PROJEKTER

Fugletårnet ved Møllesøen


Fugletårnet ved Møllesøen i Kruså trænger til en renovering. Lokalforeningen har besigtiget platformen sammen med Naturstyrelsen og er blevet enige om renovering af platformen.

Endvidere arbejdes der på at forbedre skiltningen, således at der skiltes til Fugleplatformen samt at Gendarmstiens skilte bliver lettere at følge.

Vedtægter for lokalforeningen Bov, Smedeby & Kruså

Referat Generalforsamling 20.03.2023